Filtrowanie piwa

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją obecne zwykłe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły powstające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w kolekcji urządzenia i pełne instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one stosowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi to na montowanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchuTechnika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchuOgranicza się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest skierowanie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, każde jej grupie i elementy są dopasowywane w taki rób, aby one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.