Kodeks pracy jest

W projektuj przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania miłych i zdrowych warunków pracy, oraz wszystkie dania i organizacji muszą korzystać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to proces systematycznego badania stopnia w którym określony produkt spełnia ostre wymagania (chodzi tutaj oraz o wymagania bezpieczeństwa. Certyfikacja maszyn jest mało aspektów. Prawdopodobnie jej tworzyć projektant na poziomie projektowania lub producent na poziomie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca towarów lub firma inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów.Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do czasu prawnego w Polsce przedstawiono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228, które dostało w mieszkanie 29 grudnia 2009 r.Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów.Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr A do zasady 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i pomocy zdrowia dotyczące planowania i dokonania maszyn.Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane i dodatkowe.Certyfikacja maszyn oraz akcesoriów, które oceniają się wysokim stopniem ryzyka powiązanego z ich eksploatacją i stosowanie kończy się obecnie na czasie projektowania. Pozostałe urządzenia oraz instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji.Podsumowując, wszystkie urządzenia i instytucje, jakie mogą składać w wolny sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia pracownika a bycia również środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.