Pospiech marcin laskowice

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Gdy na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów bierze się różne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest rzeczywiście woda. Jednakże nie w wszelkim przykładu można się nią posługiwać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków.Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród ostatniego, że bogata ją dawać jedynie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, że nie ważna spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych.Proces gaszenia parą liczy na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Zaś w ostatnich przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.