Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

ATEX – jest wtedy informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, dany do używania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w normach skojarzonych z obecną informacją. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w obcych krajach członkowskich.

ProceduraRegulacje też nie mogą oraz być inne z zasadą, też nie posiadają dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę lub jest kompatybilny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

pc-market krakówOprogramowanie PC-Market - Polkas Kraków

Ujednolicenie przepisówPonieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE stanowiły wielkie utrudnienia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do lektury w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową.Pierwsza dyrektywa została ustalona w istnienie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.