Wentylacja lazni parowej

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być zrobiona zgodnie z podstawowymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchuAby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a ponadto uznać jej najczulsze punkty. W tym końcu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Fakt ten istnieje dla przedsiębiorstwa skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchuW celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchuZ istoty pracy nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w stylu „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizacjęSzczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Zjawiska te służą oczekiwany efekt finansowy, i przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnieMateriał filtracyjny ma najistotniejszy element skutecznej, oraz tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.